Områden

Områden

I rättsliga angelägenheter får man hjälp av staten att betala ditt ombud eller offentligt biträde om du inte klarar att betala kostnaden själv. Om förutsättningar finns kan vi även bistå med hjälp att ansöka om allmän rättshjälp eller rättsskydd. Vi värnar om dina rättigheter. Är du i behov av juridiska tjänster eller kanske bara behöver lite råd? Kontakta oss för en gratis rådgivning.

Migrationsrätt

Migrationsrätt präglas ofta av att du känner dig osäker på vad lagen säger och hur processen går till. Vi har den kunskapen.

Socialrätt

LVU, LVM, LPT
Vård av unga, vård av missbrukare samt vård av psykiskt sjuka.

Familjerätt

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens. Vi har lång erfarenhet av vårdnads- och umgängestvister och kommer att säkerställa att ditt och dina barns rättigheter tas till vara på bästa sätt. Kontakta oss för en första konsultation på vårt kontor eller rådgivning per telefon.

Brottmål

Vi har gedigen erfarenhet av alla typer av brottmål och resurserna som krävs för att alltid finnas till hands och för att ge bästa möjliga biträde i domstol och vid kontakt med polisen.

Tvistemål

Avtalstvister, skadeståndstvister samt försäkringsrätt

Businessman and Male lawyer or judge consult having team meeting with client

Migrationsrätt

Migrationsrätt präglas ofta av att du känner dig osäker på vad lagen säger och hur processen går till. Vi har den kunskapen.

Vi kan hjälpa dig i ärenden gällande uppehållstillstånd, arbetstillstånd, anhöriginvandring, visum, medborgarskap och förvar. Vi har en flerårig erfarenhet och ett stort engagemang för att hjälpa den enskilde i dessa processer.

Tack vare vår juridiska expertis inom rättsområdet säkerställs det alltid att du som vänder dig till oss får bästa tänkbara hjälp.

vårdnadstvist Göteborg, vårdnadstvist Alingsås

Familjerätt

Vem ska ha vårdnaden om barnet och vart ska barnet bo? Kommer jag få träffa barnet? Eller behöver du skriva ett äktenskapsförord, samboavtal eller testamente?

Vid en separation eller skilsmässa kan det ibland vara svårt att komma överens och det kan då uppstå en vårdnadstvist. Vi har lång erfarenhet av vårdnads- och umgängestvister och kommer att säkerställa att ditt och dina barns rättigheter tas till vara på bästa sätt. Kontakta oss för en första konsultation på vårt kontor eller rådgivning per telefon.

Vi hjälper dig gärna att ansöka om rättskydd eller rättshjälp som kan ge dig ersättning för en del av dina kostnader för juridiskt biträde.

Male lawyer or judge consult having team meeting with Businesswoman client

Socialrätt

LVU, LVM, LPT

Vård av unga
Att vara barn och mot sin eller föräldrarnas vilja omhändertas för vård är tufft. Beslut fattas över ens huvud, och det kan kännas svårt att förstå vad som händer och att göra sin röst hörd. För en förälder vars barn omhändertas är det ofta en tumultartad upplevelse, och man behöver någon som står på ens sida. Vare sig du är barn eller förälder arbetar våra jurister engagerat för dina intressen som offentligt biträde i LVU-processen. Tänk på att du har rätt att själv begära vem du vill ska biträda dig.

Vård av missbrukare
När någon fråntas sin frihet är det alltid ett ingrepp av allvarligt slag – även när det sker av omsorg och i syfte att ge den vård som behövs. Som offentliga biträden i LVM-ärenden ser vi till att dina intressen tas tillvara, och bevakar att en hög grad av rättssäkerhet hålls i processen.

Vård av psykiskt sjuka
Vi företräder dig som tagits in på institution för psykiatrisk vård med tvång, vare sig tvånget beror på att du inte samtyckt till vård eller på att du dömts att genomgå vård på grund av brott. När beslut ska tas om tvångsvården ska fortsätta eller inte behövs någon som kan belysa frågan ur ditt perspektiv. Det gör vi som offentligt biträde i ditt ärende.

Gavel on the background of vintage lawyer books. Concept of law

Brottmål

Vi har gedigen erfarenhet av alla typer av brottmål och resurserna som krävs för att alltid finnas till hands och för att ge bästa möjliga biträde i domstol och vid kontakt med polisen. Vi åtar oss uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

Om du blivit utsatt för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde, vars uppgift är att stödja dig under rättsprocessen. Vi hjälper dig med din skadeståndstalan och arbetar aktivt för att du ska känna dig trygg under hela processen.

Särskild företrädare för barn

När ett barn utsätts för brott tar vi över vårdnadshavarnas ansvar och ser till att barnets rättigheter respekteras under rättsprocessen. Vi skyddar barnet från det initiala förhöret till en slutlig rättegång. Mål rörande barn kräver ett stort engagemang och ett gott omdöme. Våra medarbetares erfarenheter och personliga egenskaper medför att de är särskilt lämpade.

Lawyer and attorney having team meeting at law firm.

Tvistemål

Avtalstvister
Många hamnar någon gång i en tvist om ett ingånget avtal. Du kanske har lånat ut pengar eller så kommer du inte överens med din kompanjon. Tvisten hade kanske kunnat undvikas om avtalet var tydligare från början. Vi hjälper dig att upprätta ett avtal.

Om tvisten redan är ett faktum gör vi en bedömning av dina möjligheter och hjälper dig att lösa tvisten.

Skadeståndstvister
Skadeståndsskyldighet kan uppstå i olika situationer. Du kanske har råkat ut för en olycka. Skadan kan vara fysisk, ekonomisk eller ideell. Skadestånd har man oftast rätt till om man tillfogats skada genom någon annans vållande. Skadeståndsskyldighet kan även uppstå genom ett lagbrott eller olycksfall.

Oavsett om du utsätts för ett skadeståndskrav eller själv har ett anspråk mot någon annan kan vi erbjuda dig bästa möjliga hjälp.

Försäkringsrätt
Våra jurister biträder dig om det blir tvist om vad din försäkring omfattar. Oftast har försäkringsbolaget gjort en slutlig bedömning och du har blivit utan ersättning. Kontakta oss om ni inte kommer överens så gör vi en bedömning av dina förutsättningar att få rätt gentemot försäkringsbolaget.

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?